Privacy Policy

Senast uppdaterad den: 18.10.2021

Allmän

tellows är glad över att du använder vår webbplats och att du har intresse i våra tjänster. Vi tar skyddet av din personliga information på stort allvar och håller oss till reglerna inom dataskyddslagstiftningen, och framför allt innehållandet av EU-dataskyddsbestämmelserna.

Denna förklaring omfatta endast webbplasten www.tellows.se och omfattar inte andra operatörers webbplatser som har länkar på www.tellows.se. Anvisningar om andra operatörers dataskyddspolitik kan du läsa på operatörens webbplats. Vi försäkrar dig att vi tar ut, bearbetar och använder din personliga information endast under strängt innehållande av alla dataskyddsföreskrifter och därmed också tar hänsyn till ovan nämnda lagar. Nu följer en detaljerad förklaring om hur viss data används.

En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Nedan kommer vi att förklara vilken information som samlas in och för vilket ändamål.

Datainsamling och bearbetning

Vi bekräftar härmed att insamling, bearbetning och användning av personuppgifter utförs i enlighet med alla dataskyddsbestämmelser och överensstämmer med de ovan nämnda lagarna, särskilt GDPR Art. 6 s. 1 a. Det innebär att vi endast behandlar data vid berättigat intresse enligt Art. 6 s. 1 f GDPR (t ex för analys, optimering och skydd av online-erbjudanden för tellows) eller med tillstånd av bearbetning av användaren (t.ex. accepterande av förfrågningar).

Vi har teknisk (t.ex. SSL-kryptering), kontraktslig (t.ex. databehandling) och organisatoriska åtgärder (t ex åtkomstbegränsningar) på plats för att säkerställa att reglerna för GDPR följs och att data är säkrade från åtkomst och manipulering.

Det är möjligt att komma åt vår hemsida utan att erbjuda någon personlig information. Vi har också vidtagit åtgärder för att anonymisera (se avsnittet Google Analytics), det vill säga ett analysdatainsamling bara tjänar till att förbättra våra erbjudanden och tillåter inte några avledningar om enskilda personer.

Vi behandlar följande kategorier av data som är relevanta för att använda tellows webbplats och tjänster eller är nödvändiga för att kontakta:

 • Stamdata (t ex namn)
 • Kontaktuppgifter (t ex telefonnummer, e-post)
 • Inmatningsdata (t.ex. text- / kommentarinmatning, åtkomsttider)
 • Metadata (t ex IP-adress)

Samarbete med tredje parter

Överföringen av data till tredje part sker endast i enlighet med lagkraven. Vi vidarebefordrar endast data till tredje part med tillstånd enligt Art. 6 s. 1 en GDPR eller på grundval av berättigat intresse enligt art. 6 s. 1 f GDPR i effektiv och ekonomisk verksamhet i vår verksamhet.

Godkännande av informationsbehandling av tredje man ges på grundval av ett tecknat kontrakt DAV / DPA (databehandlingsavtal) enligt Art. 28 GDPR.

Överföring till tredje länder

Överföringen eller behandlingen av data till tredje land (dvs. utanför EES-området) med uttryckligt samtycke sker endast om det uppfyller en rättslig skyldighet eller är av berättigat intresse för oss. T.ex. vid användning av tredje parts tjänster. I detta fall grundar sig databehandlingen på det faktum att EU-kommissionen har fastställt att det finns en dataskyddsnivå som liknar den i EU, att du har gett oss din samtyckesförklaring eller att vi har godkänt standardavtalsklausulerna för skydd av dina uppgifter med leverantören.

Personlig information

Vi samlar in och sparar information i loggfiler i enlighet med Art. 6 s. 1 f GDPR (t ex för att lösa fall av missbruk eller svindling), som din webbläsare automatiskt överför till oss efter förfrågningar. Följande data samlas in:

 • Hänvisar till URL (den sida från vilken tavlorna nås)
 • Typ av webbläsare / -version
 • Användat operativsystem
 • Webbsidor som visats under besöket vid tellows
 • IP-adress (värdnamn på den accessande datorn)
 • Datum och tid för serverns begäran
 • Överförd datavolym
 • Begär leverantör

Alla dessa uppgifter är föremål för ett särskilt skydd i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslag, som vi vid tellows och dess motsvarande ansökningar garanterar genom tekniska och obligatoriska åtgärder. Dessa data kan inte tilldelas någon viss person. Sammanslagning av dessa data med andra datakällor görs inte.

Av säkerhetsskäl lagras loggfilinformationen i maximalt 7 dagar och raderas sedan. Vi förbehåller oss rätten att lagra IP-adresser under en längre tid för brottsbekämpning i händelse av brott mot våra användarvillkor.

Användning av Cookies

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker. Om du inte accepterar cookies, så kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du riskerar då att förlora viss funktionalitet. Det brukar vara möjligt att acceptera cookies från vissa webbplatser och avböja dem från andra. Hur man gör inställningar för cookies beror på vilken webbläsare man använder.

Våra online-erbjudanden kan även användas under uteslutning av cookies. Om du inte vill spara cookies på din dator kan du avaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.

Alternativet att ha många online-annonseringskakor från företag ges via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller den europeiska hemsidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-elections/

Samtalshanteringsplattform (CMP)

Vår samtyckehanteringsplattform (CMP) ger dig, besökaren, möjlighet att själv bestämma om du vill ge ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter genom användning av tekniska åtgärder. Vi gör transparent i vårt CMP vilka tekniska åtgärder som är inblandade och vem mottagaren av dina uppgifter är. Vi påpekar att vissa databehandlingsprocesser är nödvändiga för strukturen och garantin för säkerheten på vår webbplats samt är tekniskt nödvändiga för enskilda databehandlingsoperationer, så att samtycke till denna databehandling inte är möjligt. Vi identifierar denna tekniska nödvändighet i den berörda databehandlingen och gör detta öppet för dig via vår CMP och i denna sekretesspolicy. Innehållet i våra CMP är baserat på de fastställda reglerna i IAB Europe Transparency & Consent Framework Policy. Mer information om IAB TCF-standarden finns på https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandlingen av ovannämnda medgivanden som görs via vårt CMP för framtiden. Genom att ändra reglaget i CMP förhindrar du att tekniska åtgärder utförs och att cookies ställs in.

Om du vill redigera ditt samtycke klickar du på knappen Cookie-inställningar längst ned på följande sida: Redigera CMP -samtycke.

Användning av Google Analytics

Denna webbsida använder webbanalystjänsten Google Analytics och Google Analytics-rapporter för att utvärdera demografiska data och intressen. Tjänsten tillhandahålles av Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder s.k. “cookies”, textdata som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbsidan. Uppgifterna som samlas in av dessa cookies om hur du använder webbsidan vidarebefordras i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbsida kommer Google dock att dessförinnan förkorta din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemsstater, liksom andra stater som ingår i avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

På uppdrag av den som driver denna webbsida kommer Google att använda uppgifterna för att utvärdera din användning av webbsidan. Rapporter kommer att sammanställas om dina aktiviteter på webbsidan och tjänster i samband med användandet av sidan och internet. Resultatet levereras sedan till den som driver webbsidan. Den som driver webbsidan kommer att använda sig av uppgifter som inhämtats via intresse-relaterad reklam uppgifter från tredjepartsleverantör (t.ex. ålder, kön och intressen) för att ta reda på mer om dem som använder denna webbsida. Ingen personrelaterad utvärdering sker, utan endast en statistisk utvärdering av anonymiserade data. Den IP-adress som vidarebefordras från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida till fullo. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress), registreras och bearbetas av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluginen på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om du vill anpassa eller förhindra utvärderingen av dina demografiska eller intressebaserade data kan du avaktivera Google Analytics visningsannonsering och anpassa annonseringarna i Google Display-nätverket: https://www.google.com/settings/ads.

Utöver detta kan du också förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterade till din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) av Google samt bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktioner i sin fulla omfattning. Genom att använda vår hemsida godkänner du bearbetningen av de sammanställda uppgifterna av Google på ovan angiven sätt och för ovan nämnda ändamål.

Om personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardkontrakt (lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) ingåtts med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

För mer information om Googles användning av data, borttagning och andra alternativ, besök Googles webbplatser:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences

Reklampartner

Några av våra medlemsförbund kan använda cookies och webbbrickor. Våra annonspartners inkluderar Google Adsense, Reach Group, Adscale / Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, YieldLove och 1337 UGC GmbH.

Dessa tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder teknik för annonser och länkar som visas på tellows och skickas direkt till din webbläsare. Detta ger dig automatiskt din IP-adress. Annan teknik (till exempel cookies, JavaScript eller webbbeacons) kan också användas av tredjepartsannonsnätverk för att mäta effektiviteten av annonseringen eller för att anpassa annonsinnehållet som visas.

Insamlingen och behandlingen av data baseras på det berättigade intresset i enlighet med artikel 6 s. 1 f i GDPR och genom att inleda bearbetning av data av reklampartner (tredje part) med en ingående DAV / DPA („databehandlingskontrakt“) enligt art. 28 GDPR. tellows har inte tillgång till eller kontroll över dessa tredjeparts cookies.

Mer information om deras praxis och hur man väljer bort specifika rutiner finns i affiliatens sekretesspolicy. tellows sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser, och vi kan inte styra deras aktiviteter.

Om du vill inaktivera cookies kan du göra det via dina egna webbläsaralternativ. Du kan hitta mer detaljerad information om cookiehantering med vissa webbläsare på respektive webbläsares webbplatser.

Third Party and Opt-Out Opportunities for YieldLove, Snigel Web Ltd. and 1337 UGC GmbH

We use SnigelWeb Ltd. as a third-party to provide monetisation technologies for our site. You can review their privacy and cookie policy here.

A central contradiction possibility for different third-party suppliers in particular US-companies is also attainable under the following link: optout.networkadvertising.org But you can also opt-out separately for each company we work with. Responsible for the data collection and for the delivery of interest based-based online advertising are the following companies on behalf Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg and / or SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary’s Place, D07 P4AX and / or 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten:

4w Marketplace
4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of 4w Marketplace is 4w Marketplace srl located in Fisciano (Salerno) – 84084 in Via Giovanni Paolo II n.100. In case you would like to prevent 4w Marketplace from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Adform
Adform (www.adform.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Adform is Adform located in Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark. In case you would like to prevent Adform from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Amazon
Amazon (https://www.aps.amazon.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Amazon publisher services is Amazon publisher services located in Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. In case you would like to prevent Amazon publisher services from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

Opt-out: https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

AppNexus
AppNexus (https://www.appnexus.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of AppNexus is AppNexus Group located in in New York – 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010. In case you would like to prevent Appnexus from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Conversant
Conversant (https://www.conversantmedia.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Conversant is Conversant inc. located in in Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd Floor Chicago, IL 60606. In case you would like to prevent Conversant from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

Criteo
Criteo (https://www.criteo.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Criteo is Criteo located in Paris – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – France. In case you would like to prevent Criteo from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.criteo.com/privacy/

Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

District M
District M (https://districtm.net) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of District M is District M located in Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. In case you would like to prevent District M from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

Doubleclick
Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Doubleclick is Google located in Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. In case you would like to prevent Doubleclick from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Facebook
Facebook (www.facebook.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Facebook is Facebook Inc., located in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In case you would like to prevent Facebook from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: www.facebook.com/full_data_use_policy

Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences

Indexexchange
Indexexchange (www.indexexchange.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Indexexchange is Indexexchange located in New York – 20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010. In case you would like to prevent Indexexchange from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.indexexchange.com/privacy/

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Media.net
Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Media.net is Media.net Advertising Ltd. located in Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. In case you would like to prevent Media.net from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.media.net/privacy-policy

Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

Oath
Oath (https://www.oath.com/) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Oath is Oath (EMEA) Limited located in Dublin – 5-7 Point Square, North Wall Quay. In case you would like to prevent Oath from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://privacy.aol.com/

Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

OpenX
OpenX (https://www.OpenX.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of OpenX is OpenX located in Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. In case you would like to prevent OpenX from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

Pubmatic
Pubmatic (https://www.pubmatic.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pubmatic is Pubmatic, Inc. located in Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, USA. In case you would like to prevent Pubmatic from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

Pulsepoint
Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pulsepoint is Pulsepoint, Inc. located in New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. In case you would like to prevent Pulsepoint from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Reachnet
Reachnet (https://www.reachnet.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Reachnet is Reachnet DE Ltd. located in Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. In case you would like to prevent Reachnet from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html

Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

Rubicon Project
Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Rubicon Project is Rubicon Project, inc. located in Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. In case you would like to prevent Rubicon Project from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/

Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Primis
Primis (https://www.primis.tech) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Primis is Primis LTD located in 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. In case you would like to prevent Primis from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf

Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

Smaato
Smaato (https://www.smaato.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Smaato is Smaato Ad Services located in Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Germany. In case you would like to prevent Smaato from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.smaato.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

SmartAdserver
SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of SmartAdserver is SmartAdserver located in Paris – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Paris, France. In case you would like to prevent SmartAdserver from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

Sovrn
Sovrn (https://www.sovrn.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Sovrn is Sovrn Holdings, Inc. located in Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. In case you would like to prevent Sovrn from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/

Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

Ströer SSP
Ströer SSP (https://www.adscale.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Ströer SSP is Ströer media Deutschland GmbH located in Köln – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. In case you would like to prevent Adscale from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.adscale.de/datenschutz

Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo

Twiago
Twiago (https://www.twiago.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Twiago is Twiago located in Köln – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. In case you would like to prevent Twiago from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.twiago.com/datenschutz/

Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

Mopub
Mopub (https://www.mopub.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Mopub is Twitter, Inc. located in San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. In case you would like to prevent Moppub from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Inmobi
Inmobi (https://www.inmobi.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Inmobi is Inmobi Pte Ltd located in Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. In case you would like to prevent Inmobi from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.inmobi.com/privacy-policy/

Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

Connectad
Connectad (www.connectad.io) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Connectad is Connectad located in Margaretenstrasse 87/11, Vienna, Austria. In case you would like to prevent Connectad from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://connectadrealtime.com/privacy/

Opt-out: http://sync-eu.connectad.io

OTHER / UNFORESEEN COOKIES

Due to the way in which Internet and websites work, it is possible that we do not always have oversight into the cookies that are placed through our banners by third parties. This is particularly the case when our banners contain embedded elements such as texts, documents, images or film clips that are stored by another party, but that are shown on, in or through our banners.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category which we have not mentioned above, please let us know or contact the third party directly and ask which cookies they have placed, what the reason for this is, what the lifetime of the cookie is and in what way they have safeguarded your privacy.

YOUR RIGHTS WITH REGARDS TO YOUR DATA

Yieldlove does not view the banner advertising data it uses as personal data under the applicable law. Likewise, we do not collect or process sensitive personal data such as data on racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health, or sex life. We also do not knowingly collect data from children under the age of 12.

Använda Google AdSense / Doubleclick

Vår webbplats använder Google Adsense, som är en Webeanzeigedienst av Google Ireland Limited, med huvudkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Enligt § 2.6 i Googles Adsense regler, som under https://www.google.com/adsense/localized-terms finns tillgängliga, kommer vi förklara följande för att vara försäkrad -utan riktigheten i detta uttalande: Om Google Adsense på denna web Reklam på, kan potentiellt spara Din webbläsare skickade en Google eller tredje part cookie eller WebBacons. Informationen som genereras av sådan cookie och WebBacon kan läsas och bearbetas av Google eller tredje part. Google använder den så erhållna att genomföra en utvärdering av dina användningsmönster med avseende på AdSense-annonser information. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk och visning av WebBacons. Du måste välja i webbläsarens inställningar „cookies“. Respektive inställningar finns i handboken av webbläsaren som används av dig.

Om personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardkontrakt (lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) ingåtts med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Vänligen överväg här även Googles sekretesspolicy på:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Information som samlas in av Google kan delas med tredje part, enligt kontrakt eller lag, av Google. Google kommer inte att ansluta din IP-adress med annan data du har lagrat.

Med motsvarande inställningar i din webbläsare kan du förhindra att de nämnda cookies lagras på din dator. Det finns dock möjlighet att innehållet på denna webbplats inte längre kan användas i samma utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar personuppgifter på det sätt och i de syften som anges ovan.

Ytterligare information om sekretesspolicy för Google AdSense finns här

Här kan du inaktivera Googe AdSense Cookies: https://www.google.com/settings/ads/anonymous och https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Användning av Facebook plugins

På vår webbsida finns hänvisningar (länkar) till det externa sociala nätverket Facebook. Denna webbplats drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Hänvisningarna visas inom ramen för vår webbplats genom Facebooks logotyp eller med tillägget “Gilla” (inga Facebook-plug-ins används). Om du följer hänvisningen genom att klicka på länken aktiveras Facebook-plug-ins och din webbläsare skapar en direkt anslutning till Facebooks servrar. Om du följer hänvisningen från vår webbsida genom att klicka på länken och loggar in på ditt personliga användarkonto hos Facebook kommer information om att du har besökt vår webbsida att överföras till Facebook. Besöket på vår webbsida kan kopplas till ditt konto av Facebook. Dessa upplysningar överförs till Facebook och sparas där. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du klickar på länken. Funktionerna som används av Facebook i samband med länkarna, framför allt överföringen av information och användaruppgifter, aktiveras inte genom ett besök på vår webbsida, utan först när du klickar på den aktuella länken. För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Facebooks dataskyddspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Facebooks dataskyddspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

Om du inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och spara din IP-adress. Lagras endast en anonymiserad IP-adress enligt Facebook. Ytterligare information om insamling och användning av data via Facebook och dina respektive rättigheter och möjligheter att skydda din integritet finns i avsnittet om sekretess på Facebook.

Facebook-Pixel & Custom Audience

Vår webbplats använder den så kallade Facebook-pixeln från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (”Facebook”). Facebook-pixeln ingår i koden som används på vår webbplats. Syftet med den är att visa konverteringar (d.v.s. den visar vilka enheter som har använts av användare för att utföra handlingar), ta fram projicerade målgrupper (för att nå ut med reklam till användare med liknande intressen som andra kunder) och att generera omfattande statistik om användningen av vår webbplats. Om du besöker vår webbplats kommer Facebook-pixeln att upprätta en anslutning direkt till Facebooks servrar. I det här fallet informeras Facebook-servern om att du har besökt vår webbplats och Facebook knyter den här informationen till din personliga Facebook-profil. Mer information om insamlingen och användningen av dina personuppgifter via Facebook samt om dina rättigheter och möjligheter finns här: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/. Funktionen kan stängas av genom att följa instruktionerna här: https://sv-se.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. För att kunna göra det måste du ha registrerat dig med ditt Facebook-konto.

På den här webbplatsen används återmarknadsföringspixeln Custom Audiences från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Återmarknadsföringspixlar gör det möjligt för Facebook att använda dem som besöker vår webbplats som målgrupp för annonsering med Facebook-annonser. Facebook kan nu identifiera dig med hjälp av tellows webbläsarens ID, eftersom det är kopplat till andra data som sparats på ditt användarkonto hos Facebook. Facebook levererar sedan individuellt anpassade reklamannonser avstämda efter dina behov i ditt Facebook-flöde eller andra delar av Facebook. Vi kan inte själva identifiera dig med hjälp av Facebook-pixeln, eftersom inga andra personliga data tellows än webbläsarens ID sparas hos oss via remarketing-pixeln hos Facebook.

Mer information om vilka datauppgifter som samlas in och för vilka ändamål samt om Facebooks vidare bearbetning och användning av data och de inställningsmöjligheter som du kan använda för att skydda din personliga integritet finns i sekretesspolicyn för Facebook som du hittar via följande länkar: https://facebook.com/policy.php och https://www.facebook.com/ads/settings. Du kan inaktivera användningen av Custom Audiences här: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_k.

Google Fonts

Vi införlivar teckensnittet („Google Fonts“) som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att optimera webbsidor. Integreringen av dessa webbfonter görs av ett serveranrop, vanligtvis en Google-server i USA. De webbplatser du har besökt kommer att överföras till servern. Dessutom lagras webbläsarens IP-adress som har använts av besökaren på den här webbplatsen av Google. Sekretesspolicyen finns på: https://www.google.com/policies/privacy/ och borttagning på: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Bibliotek för Ajax och jQuery

Vi använder Ajax och jQuerys JavaScript-bibliotek för att optimera webbsidans laddningshastighet. I det här fallet hämtas programbibliotek från servrar från företaget Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), särskilt Google CDN. Om du redan har använt jQuery på en annan sida av Google CDN, använder din webbläsare den cachade kopian. Annars kommer den nödvändiga informationen att hämtas. Därefter skickas din besökta webbplats till Googles server. Dessutom lagras din IP-adress av Google. Mer information finns på https://cloud.google.com/cdn/?hl=sv och https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sv. För att förhindra att JavaScript utförs kan du installera en JavaScript-blockerare.

Google reCAPTCHA

Vi använder också “Google reCAPTCHA” (hädanefter “reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). reCAPTCHA används för att kontrollera att data som matas in på webbplatsen (som t.ex. kontaktformuläret) har angetts av en människa eller ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA beteendet för webbplatsbesökaren baserat på olika uppgifter. Denna analys startas automatiskt så snart som webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För att göra analyser utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adresser, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelse som användaren gör).

Data som samlas in under analysen kommer att skickas vidare till Google. reCAPTCHA-analyserna görs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna får inte information om att denna analys sker. Datahantering görs i enlighet med Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för att skydda platsen från obehörig automatiserad informationsinsamling och spam.

För mer information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddspolicy, se följande länkar:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Google Maps

Vi använder Google Maps-tjänsten som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att illustrera adressen för adresser. Sekretesspolicyen finns på: https://www.google.com/policies/privacy/ och borttagning på: https://adssettings.google.com/authenticated.

Information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) överförs till Googles servrar i USA och lagras där när du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad hos Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut från ditt Google-användarkonto. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Google Ireland Limited säkerställer efterlevnaden av den dataskyddsnivå som gäller i EU genom att acceptera och samtycka till EU:s så kallade standardavtalsklausuler om dataskydd.

Om du inte godkänner att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps har du också möjlighet att helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.
Dessa behandlingar utförs endast när ett uttryckligt samtycke har givits i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a GDPR.

OpenStreetMap

Denna webbplats använder kartläggningsverktyget med öppen källkod „OpenStreetMap“ (OSM) via ett API. Leverantören är OpenStreetMap Foundation. För att kunna använda funktionerna i OpenStreetMap är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server hos OpenStreetMap och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Användningen av OpenStreetMap ligger i intresset av en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och en enkel lokalisering av de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att OpenStreetMap behandlar uppgifterna. Utförandet av databehandling av OpenStreetMap kan förhindras genom att avaktivera Javascript i din webbläsare. Detta förhindrar dock att kartvyn från OpenStreetMap visas.

Mer information om hanteringen av användardata finns på privacy-sidan hos OpenStreetMap och här http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

ShareThis-knappar för sociala medier på tellows blogg

På vår blogg använder vi ShareThis för att tillhandahålla verktyg för delning i sociala medier. ShareThis samlar in information via tekniska cookies som placeras i din webbläsare, pixeltaggar, HTTP-huvuden (eller andra kommunikationsprotokoll) och webbläsaridentifierare. Inga flashcookies eller andra lokalt lagrade objekt (LSO) används för att kringgå användarens val att avstå. ShareThis samlar in registreringsinformation och användningsdata. Användningsdata samlar in och använder tekniska data om vissa av dina surfningar för att visa personliga annonser, tillhandahålla analyser och datamodellering baserat på social delning.
ShareThis samlar inte vid något tillfälle in kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, adress, kreditkortsinformation eller något annat som kan göra det möjligt för oss eller våra kunder att kontakta dig direkt. ShareThis delar användningsdata, inklusive publiksegment, med annonsörer, publicister och andra datapartners (alla „våra kunder“) för intressebaserad annonsering, analys och datamodellering.

De cookies som används i samband med ShareThis har en lagringsperiod på upp till 9 månader.

Mer information om hanteringen av användardata finns i ShareThis sekretesspolicy på HTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/.

SSL-kryptering

tellows använder SSL-kryptering för säkerhet och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, till exempel de begäranden du skickar till webbplatsoperatören. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från „http: //“ till „https: //“ och låssymbolen i din webbläsarfält.

Om SSL-kryptering är aktiverad kan inte de data som du skickar till oss läsas av tredje part.

OpenID Login

Ingen registrering krävs för att delta i tellows forum. Kommentarer kan lämnas in som en registrerad eller oregistrerad användare. En OpenID-tjänst kan användas för att registrera. Därmed kopplas ett befintligt konto till en annan tjänst (till exempel Google) till tellows webbplats via ett autentiseringssystem. Inget separat konto skapas på tellows webbplats. Att länka ett konto via OpenID möjliggör ytterligare alternativ för kommentarer och kontoinställningar på tellows. OpenID-användare är registrerade med e-postadressen för det länkade kontot. E-postadressen måste alltid vara tillgänglig för användaren för att få kontakt med eventuella frågor från tellows. Användningen av en ogiltig e-postadress är inte tillåten.

Data som registreras under registrering kommer att användas för att använda webbplatsen. Användare kan informeras via e-post om webbplats- eller registreringsrelaterad information, såsom förändringar i erbjudandet eller tekniska omständigheter. Lagringen baseras på våra legitima intressen, liksom användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning.

tellows i sociala nätverk

För att också kommunicera med dig på sociala nätverk och informera dig om våra tjänster finns vi representerade där med egna sidor. Om du besöker en av våra sidor i sociala medier är vi gemensamt ansvariga tillsammans med leverantören av respektive sociala medieplattform i enlighet med Art. 26 GDPR med avseende på den behandling som utlöses av denna och som rör personuppgifter.

Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor, utan använder dem endast inom ramen för de möjligheter som respektive leverantör erbjuder oss.

Som en försiktighetsåtgärd påpekar vi därför att dina uppgifter även kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användningen kan därför innebära risker för dig när det gäller dataskydd, eftersom det kan vara svårare att skydda dina rättigheter, t.ex. till information, radering, invändning etc., och behandlingen i de sociala nätverken ofta sker direkt i reklamsyfte eller för att leverantörerna ska kunna analysera användarnas beteende, utan att detta kan påverkas av oss. Om användarprofiler skapas av leverantören används ofta cookies eller så tilldelas användningsbeteendet direkt till din egen medlemsprofil i de sociala nätverken (om du är inloggad här).

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse och respektive leverantörs legitima intresse för att kunna kommunicera med dig i tid eller informera dig om våra tjänster. Om du som användare måste ge ditt samtycke till databehandling hos respektive leverantör hänvisar den rättsliga grunden till Art. 6 (1) lit. a GDPR i kombination med art. 7 GDPR.

Eftersom vi inte har tillgång till leverantörernas databaser vill vi påpeka att det är bäst att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, rättelse, radering osv.) direkt hos respektive leverantör. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter i de sociala nätverken och möjligheten att utnyttja din rätt till invändning eller återkallelse (s.k. opt-out) finns nedan hos respektive leverantör av sociala nätverk som vi använder oss av:

Facebook
(Co-) personuppgiftsansvarig för databehandling i Europa:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Integritetspolicy (datapolicy):
https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out och reklampreferenser:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Facebook säkerställer efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU genom att acceptera och samtycka till de så kallade EU:s standardavtalsklausuler om dataskydd.
https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram
(Med)ansvarig för databehandling i Europa:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Integritetspolicy (datapolicy):
http://instagram.com/legal/privacy/
Opt-out och reklampreferenser:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
Instagram säkerställer efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU genom att acceptera och samtycka till de så kallade EU:s standardavtalsklausuler om dataskydd.

LinkedIn
(Co-) personuppgiftsansvarig för databehandling i Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland.
Integritetspolicy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out och reklampreferenser:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Twitter
Personuppgiftsansvarig i Europa:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.
Integritetspolicy:
https://twitter.com/en/privacy
Information om dina uppgifter:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
Opt-out och reklampreferenser:
https://twitter.com/personalization

Kommentarer i forumet

När du lägger in eller betygsätter en kommentar i forumet kommer din IP-adress att lagras. Detta är en säkerhetsåtgärd, om någon publicerar olagligt innehåll (förolämpningar, förbjudet politisk propaganda, etc.). I det här fallet kan tellor åtalas för innehållet. Därför är vi intresserade av kommentarförfattarens identitet.

Det är möjligt att prenumerera på antal sidor. För att göra det måste du ange din e-postadress. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avbryta anmälningarna. Bekräftelsemail innehåller instruktioner.

Rätt att ta bort kommentarer på ett telefonnummer

På tellows.se kan varje användare lämna en kommentar till ett fritt telefonnummer. Kommentarerna är uppfattningar som presenteras av den som ger kommentaren och inte en uppfattning som tellows.se har om ett särskilt nummer. Därför har vi skapat möjligheten att kunna ta bort kommentaren. Under varje kommentar finns det ett fält „Anmäld kommentaren som spam“. Ett enkelt klick på denna knapp och kommentaren som hör till ett särskilt nummer tas bort. Kommentarer från registrerade användare som har ett tellows konto kan inte tas bort av andra användare. I det här fallet är det nödvändigt att informera oss via e-post till kontaktATtellows.de om borttagningsbegäran. Registrerade tellows användare har möjlighet att kommentera borttagningsförfrågan inom 48 timmar. Om inget trovärdigt uttalande görs kommer kommentaren att tas bort. Mer information om kommentarfel för registrerade användare finns här.

Rätt till information

Du har alltid rätt att kräva att få bli upplyst om personlig information som har sparats. Om du har fler frågor om denna dataskyddsförklaring eller om du vill ha mer information om en särskild punkt kan du alltid vända dig till vår dataskyddsombud på datenschutzATtellows.de (byt ut AT med @).

Rätt till radering

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.;
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av;
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Denna rättighet gäller inte i den utsträckning som behandling behövs för radering („rätt att glömma“). Detta inkluderar följande krav:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

För att åberopa rätten att begränsa behandlingen kan den registrerade kontakta oss när som helst under datenschutzATtellows.de (ersätt AT med @).

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om:

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artikel 17. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

Vänligen kontakta datenschutzATtellows.de för en invändning (ersätt AT med @).

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Detta gäller inte om beslutet:

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige;
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller,
 • grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

I fall som avses i punkt 2 a och c ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Denna rättighet kan när som helst utövas av den drabbade personen genom att adressera sig till den ansvariga personen.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Rätt till ett effektivt rättsmedel

Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, inbegripet rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel.

Frågor om sekretess
Om ytterligare frågor eller förslag angående ämnet för integritet uppstår kan du kontakta vår datasekreterare Christian Anton på datenschutzATtellows.de (ersätt AT med @).

Användning av data i programmen

På tellows är vi mycket medvetna om det förtroende du ger oss och vårt ansvar för att skydda din integritet. Vi följer Europeiska unionens dataskyddsbestämmelser angående dina personuppgifter. Denna ansvarsfriskrivning hänvisar endast till våra applikationer. Tredje parter kan erbjuda hyperlänkar till andra webbplatser som kan ha annan informationspolicy och -praxis än vår. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för sekretesspolicyn, praxis eller innehållet på tredje parts webbplatser. När du har lämnat våra webbplatser via en sådan länk eller genom att klicka på en annons, bör du kontrollera tillämplig sekretesspolicy för tredje part eller annonsörens webbplats för att avgöra hur de ska hantera all information de samlar in från dig.

tellows använder de skickade kommentarerna och betyg från tellows webbplats och applikationer för att utvärdera telefonnummer i ansökningar. Ingen personlig information från kommentarens författare används eller lagras i den här processen. Endast de skickade kommentarerna och de resulterande betyg används för att kategorisera telefonnummer. Ansökningar, baserade på denna information, drivs av tellows och av tredje parter som arbetar i ett avtalsförhållande.

tellows iOS Applications
För att säkerställa fullständig omfattning av premium-iOS-applikationerna „tellows pro Caller ID“ och „tellows – Reverse Search“, under installationen är det nödvändigt att skapa tre nya kontakter på din smartphone. I dessa kontakter sparas poänglistorna, vilket ger användarinformation om typ och betyg för en oönskad samtal. Under installationen är godkännande för att få åtkomst till smarttelefonkontakterna ett krav. Personliga kontakter och data har inte åtkomst. IPhone-appen „talar om anrops-ID & -block“ importerar poänglistorna till den interna lagringen av iPhone.
De detaljerade användarvillkoren för iPhone-apparna hittar du här:
https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp

tellows Android Application
tellows Android-appen „tellows Caller ID & Block“ registrerar inkommande samtal och överför telefonnummer till tellows för att jämföra det med svartlistan och blockera dem vid behov. Telefonnummer från inkommande samtal skickas till vår server i syfte att tillhandahålla anonymiserad samtalsstatistik och aktivitet för skräpposttelefonnummer. Nummer från dina egna kontakter överförs inte (kontaktfrisläppning krävs för matchning). De detaljerade användarvillkoren för Android-appen hittar du här:

https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid

Användning av Google Admob i Android-applikationen
För reklam använder vi reklampartnern AdMob Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Admob lagrar användardata för att visa annonser som är relevanta för dig. Dessa annonser visas bara i den gratis appversionen. Google Admob använder cookies som är lagrade på din dator och som låter dig analysera användningen av appen av dig. Dessutom använder Google Admob också så kallade „web beacons“ (liten osynlig grafik) för att samla in och utvärdera enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen. Informationen om användningen av den här appen som genereras av cookien och / eller webbfilen (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder den erhållna informationen för att utvärdera ditt användningsbeteende med avseende på Google Admob-annonser. IP-adressen som skickas av din webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Informationen som samlas in av Google kan överföras till tredje parter, om det krävs enligt lag och / eller så långt som tredje parter behandlar denna information på Googles vägnar. Du kan permanent välja bort inställningen av en cookie genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program tillgängligt på följande länk:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

Användning av Google Firebase i Android- och iOS-applikationerna
Vår app använder Google Firebase-teknik (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Firebase är en del av Google Cloud Platform och erbjuder många tjänster till utvecklare. Vissa Firebase-tjänster behandlar personlig information. I de flesta fall är personuppgifterna begränsade till så kallade „instans-ID“ som är tidsstämplade. Firebase \ ’s Instant ID: er är unika, så att du kan länka olika händelser eller processer. Dessa uppgifter är varken personlig identifierbar information eller gör vi ansträngningar för att anpassa dem efteråt. Vi behandlar dessa sammanfattade data för analys och optimering av användningsbeteendet, till exempel genom utvärdering av kraschrapporter. Vi använder inte Firebase-tjänster som använder personlig identifierbar information, till exempel IP-adresser, e-postadresser, telefonnummer eller lösenord. Google har anslutit sig till EU och USA: s sekretesssköld, ett dataskyddsavtal mellan EU och USA. Mer information om Google Firebase och sekretess finns på https: // www. google.com/policies/privacy/ samt https://firebase.google.com/.

Användning av Crashlytics i Android- och iOS-applikationerna
Vår app använder analysverktygen från Crashlytics, 1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, USA. Den använder information om enheten, versionen av appen du har installerat och annan information som kan hjälpa till att felsöka fel. Dessa avser främst användarens programvara och hårdvara. Inga personuppgifter kommer att överföras. Endast kraschrapporter i realtid kommer att skickas, med information om koder och enhetsinformation utformad för att förenkla underhåll och förbättra den resulterande stabiliteten i appen. Detta verktyg använder anonymiserade IP-adresser för analysändamål. Därför kan det inte fastställas vem som är användaren av den aktuella IP-adressen.

Användning av Facebook SDK i Android- och iOS-applikationerna
Dessutom använder appen det så kallade Facebook Software Development Kit (SDK). Facebook SDK publiceras och administreras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) (rättslig grund är artikel 6 (1) lit. GDPR) Användningen av Facebook SDK gör det möjligt för oss att optimera annonsframgången på Facebook via appen genom att till exempel inte visa annonser på de enheter som appen redan är installerad på. För detta ändamål överför appen följande pseudonymerade data till Facebook: App-ID (identiskt på alla enheter), informationen om att appen har startats och tillhandahålls av operativsystemet för enheten Advertising Identifier (IDFA). Ytterligare data kommer inte att överföras till Facebook. Vi får inte heller några data från Facebook som kan göra det möjligt för oss att identifiera användare.

Rätten till information
Du har rätt att när som helst få information om din person. Om du har ytterligare frågor angående sekretesspolicyn eller behöver mer information om en viss punkt kan du kontakta vår dataskyddsansvarig på [email protected].

Rätten att ta bort kommentarer på ett telefonnummer
På tellows kan varje användare lämna kommentarer om vilket telefonnummer som helst. Dessa kommentarer representerar yttrandet från kommentarens författare och inte yttrandet från berättare om det telefonnumret. Därför skapade vi ett alternativ för att ta bort kommentarer. Under varje kommentar på mobilversionen av webbplatsen (inte i appen) finns det en knapp som heter „Rapportera kommentaren som skräppost“. Med ett enkelt klick på den här knappen raderas kommentarerna direkt.

Frågor om integritet
Om ytterligare frågor eller förslag rörande ämnet integritet kan uppstå, vänligen kontakta vår datapersonal Christian Anton på [email protected].