Privacy Policy

tellows är glad över att du använder vår webbplats och att du har intresse i våra tjänster. Vi tar skyddet av din personliga information på stort allvar och håller oss till reglerna inom dataskyddslagstiftningen, och framför allt innehållandet av EU-dataskyddsbestämmelserna.
Denna förklaring omfatta endast webbplasten www.tellows.se och omfattar inte andra operatörers webbplatser som har länkar på www.tellows.se. Anvisningar om andra operatörers dataskyddspolitik kan du läsa på operatörens webbplats. Vi försäkrar dig att vi tar ut, bearbetar och använder din personliga information endast under strängt innehållande av alla dataskyddsföreskrifter och därmed också tar hänsyn till ovan nämnda lagar. Nu följer en detaljerad förklaring om hur viss data används.

Personuppgifter

En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Med hjälp av ett flertal åtgärder skyddas dina uppgifter elektroniskt, tekniskt, fysiskt, rättsligt och administrativt från obehörig åtkomst och förlust.

Vi har vidtagit de nödvändiga tekniska och administrativa åtgärderna för att se till att interna tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna.

I samband med användning av våra webbsidor, forum och spel sparar vi följande opersonliga uppgifter:

-IP-adresser med tidsangivelser
-Statistiska uppgifter, t.ex typ av webbläsare
-operativsystem
-den URL från vilken du vidarebefordrades till vår sida
-datum, tid, besökta sidor
-hur länge och hur ofta du besökte våra sidor

Denna information används dock inte i personrelaterade syften utan endast för statistisk utvärdering av anonymiserade dataposter.

Användning av information i tellows applikationer

tellows använder kommentarer som har skrivits på tellows plattform och värderar de därefter för att kunna uppskatta telefonnummer i applikationer. Därvid används och sparas inte någon personlig information av den som har skrivit kommentaren. Det som används är endast de skrivna kommentarer och de värderingar som har uppkommit som resultat så att telefonnummer ska kunna sorteras. Applikationen, som baseras på denna information, bedrivs både av tellows och tredje part, som står i ett avtalsförhållande till tellows.
För att säkerställa att tellows iPhone App Premium-App funktionalitet är fullständig måste du skapa tre nya kontakter i telefonens telefonbok medan installationen pågår. Score-listor sparas under dessa kontakter som skickar användaren information om och utvärdering av den som ringde ifall användaren tog emot ett oönskat samtal. En förutsättning för att installera appen är samtycke om att appen får tillgång till telefonboken. Registrering av kontakter sker genom användning. Personliga kontakter och personlig information lämnas orörda.

Användning av Cookies

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker. Om du inte accepterar cookies, så kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du riskerar då att förlora viss funktionalitet. Det brukar vara möjligt att acceptera cookies från vissa webbplatser och avböja dem från andra. Hur man gör inställningar för cookies beror på vilken webbläsare man använder.

Användning av Google Analytics

Denna webbsida använder webbanalystjänsten Google Analytics och Google Analytics-rapporter för att utvärdera demografiska data och intressen. Tjänsten tillhandahålles av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder s.k. “cookies”, textdata som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbsidan. Uppgifterna som samlas in av dessa cookies om hur du använder webbsidan vidarebefordras i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbsida kommer Google dock att dessförinnan förkorta din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemsstater, liksom andra stater som ingår i avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den som driver denna webbsida kommer Google att använda uppgifterna för att utvärdera din användning av webbsidan. Rapporter kommer att sammanställas om dina aktiviteter på webbsidan och tjänster i samband med användandet av sidan och internet. Resultatet levereras sedan till den som driver webbsidan. Den som driver webbsidan kommer att använda sig av uppgifter som inhämtats via intresse-relaterad reklam uppgifter från tredjepartsleverantör (t.ex. ålder, kön och intressen) för att ta reda på mer om dem som använder denna webbsida. Ingen personrelaterad utvärdering sker, utan endast en statistisk utvärdering av anonymiserade data. Den IP-adress som vidarebefordras från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida till fullo. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress), registreras och bearbetas av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluginen på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om du vill anpassa eller förhindra utvärderingen av dina demografiska eller intressebaserade data kan du avaktivera Google Analytics visningsannonsering och anpassa annonseringarna i Google Display-nätverket: https://www.google.com/settings/ads.

Använda Google AdSense / Doubleclick

Vår webbplats använder Google Adsense, som är en Webeanzeigedienst av Google Ireland Limited, med huvudkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Enligt § 2.6 i Googles Adsense regler, som under https://www.google.com/adsense/localized-terms finns tillgängliga, kommer vi förklara följande för att vara försäkrad -utan riktigheten i detta uttalande: Om Google Adsense på denna web Reklam på, kan potentiellt spara Din webbläsare skickade en Google eller tredje part cookie eller WebBacons. Informationen som genereras av sådan cookie och WebBacon kan läsas och bearbetas av Google eller tredje part. Google använder den så erhållna att genomföra en utvärdering av dina användningsmönster med avseende på AdSense-annonser information. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk och visning av WebBacons. Du måste välja i webbläsarens inställningar „cookies“. Respektive inställningar finns i handboken av webbläsaren som används av dig.
Vänligen överväg här även Googles sekretesspolicy på: https://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Rätt till information

Du har alltid rätt att kräva att få bli upplyst om personlig information som har sparats. Om du har fler frågor om denna dataskyddsförklaring eller om du vill ha mer information om en särskild punkt kan du alltid vända dig till vår dataskyddsombud på datenschutzATtellows.de (byt ut AT med @).

Rätt till att ta bort en kommentar som tillhör ett telefonnummer

På tellows.se kan varje användare lämna en kommentar till ett fritt telefonnummer. Kommentarerna är uppfattningar som presenteras av den som ger kommentaren och inte en uppfattning som tellows.se har om ett särskilt nummer. Därför har vi skapat möjligheten att kunna ta bort kommentaren. Under varje kommentar finns det ett fält „Anmäld kommentaren som spam“. Ett enkelt klick på denna knapp och kommentaren som hör till ett särskilt nummer tas bort.

Användning av Facebook plugins

På vår webbsida finns hänvisningar (länkar) till det externa sociala nätverket Facebook. Denna webbplats drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Hänvisningarna visas inom ramen för vår webbplats genom Facebooks logotyp eller med tillägget “Gilla” (inga Facebook-plug-ins används). Om du följer hänvisningen genom att klicka på länken aktiveras Facebook-plug-ins och din webbläsare skapar en direkt anslutning till Facebooks servrar. Om du följer hänvisningen från vår webbsida genom att klicka på länken och loggar in på ditt personliga användarkonto hos Facebook kommer information om att du har besökt vår webbsida att överföras till Facebook. Besöket på vår webbsida kan kopplas till ditt konto av Facebook. Dessa upplysningar överförs till Facebook och sparas där. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du klickar på länken. Funktionerna som används av Facebook i samband med länkarna, framför allt överföringen av information och användaruppgifter, aktiveras inte genom ett besök på vår webbsida, utan först när du klickar på den aktuella länken. För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Facebooks dataskyddspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Facebooks dataskyddspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

Facebook-Pixel & Custom Audience

Vår webbplats använder den så kallade Facebook-pixeln från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (”Facebook”). Facebook-pixeln ingår i koden som används på vår webbplats. Syftet med den är att visa konverteringar (d.v.s. den visar vilka enheter som har använts av användare för att utföra handlingar), ta fram projicerade målgrupper (för att nå ut med reklam till användare med liknande intressen som andra kunder) och att generera omfattande statistik om användningen av vår webbplats. Om du besöker vår webbplats kommer Facebook-pixeln att upprätta en anslutning direkt till Facebooks servrar. I det här fallet informeras Facebook-servern om att du har besökt vår webbplats och Facebook knyter den här informationen till din personliga Facebook-profil. Mer information om insamlingen och användningen av dina personuppgifter via Facebook samt om dina rättigheter och möjligheter finns här: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/. Funktionen kan stängas av genom att följa instruktionerna här: https://sv-se.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. För att kunna göra det måste du ha registrerat dig med ditt Facebook-konto.

På den här webbplatsen används återmarknadsföringspixeln Custom Audiences från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Återmarknadsföringspixlar gör det möjligt för Facebook att använda dem som besöker vår webbplats som målgrupp för annonsering med Facebook-annonser. Facebook kan nu identifiera dig med hjälp av tellows webbläsarens ID, eftersom det är kopplat till andra data som sparats på ditt användarkonto hos Facebook. Facebook levererar sedan individuellt anpassade reklamannonser avstämda efter dina behov i ditt Facebook-flöde eller andra delar av Facebook. Vi kan inte själva identifiera dig med hjälp av Facebook-pixeln, eftersom inga andra personliga data tellows än webbläsarens ID sparas hos oss via remarketing-pixeln hos Facebook.

Mer information om vilka datauppgifter som samlas in och för vilka ändamål samt om Facebooks vidare bearbetning och användning av data och de inställningsmöjligheter som du kan använda för att skydda din personliga integritet finns i sekretesspolicyn för Facebook som du hittar via följande länkar: https://facebook.com/policy.php och https://www.facebook.com/ads/settings. Du kan inaktivera användningen av Custom Audiences här: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_k.

Använd Google „+ 1“-knappen

Vår webbplats använder också knappen “+1” från det sociala nätverket Google Plus, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Knappen känns igen på tecknet “+1” mot vit eller färgad bakgrund. Om du besöker en webbsida på vår webbplats som har en sådan knapp skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i knappen “+1” överförs direkt från Google till din webbläsare och integreras av denna i webbsidan. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de upplysningar som Google samlar in med hjälp av knappen, men utgår från att din IP-adress är med bland dessa. För att få veta mer om datainsamlingens mål och omfattning, hur Google använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Googles dataskyddspolicy när det gäller knappen “+1”: https://www.google.com/intl/sv/+/policy/+1button.html. Om du är medlen i Google Plus och inte vill att Google samlar in uppgifter om dig via vår webbplats och kopplar samman dessa med dina medlemsuppgifter hos Google måste du logga ut från Google Plus innan du besöker vår webbplats.