Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2023-09-22
 • Allmän
 • På Tellows är vi mycket medvetna om det förtroende du ger oss och vårt ansvar att skydda din integritet. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi detta meddelande som förklarar vår informationspraxis online, inklusive hur vi samlar in och använder informationen du kan tillhandahålla oss på webbplatsen, och de val du kan göra om hur din information samlas in och används. När det gäller dina personuppgifter följer vi den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), den tyska dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen för teletjänster (TDDSG) och EU:s dataskyddsbestämmelser.

  Denna ansvarsfriskrivning hänvisar endast till våra webbplatser. Tredje parter kan erbjuda hyperlänkar till andra webbplatser som kan ha annan informationspolicy och praxis än vår. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för integritetspolicyn, praxis eller innehållet på tredje parts webbplatser. När du har lämnat våra webbplatser via en sådan länk eller genom att klicka på en annons, bör du kontrollera den tillämpliga integritetspolicyn för den tredje parten eller annonsörens webbplats för att avgöra hur de kommer att hantera all information de samlar in från dig.

  Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter för en viss eller en definierbar fysisk person. Information som kan identifiera en person eller göra honom identifierbar.

  Härefter kommer vi att förklara vilken information som samlas in och för vilket ändamål.
 • Datainsamling och bearbetning
 • Vi bekräftar härmed att insamling, bearbetning och användning av personuppgifter sker i enlighet med alla dataskyddsbestämmelser och i enlighet med lagarna som nämns ovan, särskilt GDPR Art. 6 s. 1 a och CCPA tillsammans med andra dataskyddslagar i Kalifornien. Detta innebär att vi endast behandlar uppgifter i fall av berättigat intresse enligt art. 6 s. 1 f GDPR (t.ex. för analys, optimering och skydd av tellows onlineerbjudanden) eller under tillåtelse av bearbetning av användaren (t.ex. accepterande av förfrågningar).

  Vi har tekniska (t.ex. SSL-kryptering), kontraktuella (t.ex. databehandlingsavtal) och organisatoriska åtgärder (t.ex. åtkomstbegränsningar) på plats för att säkerställa att reglerna i GDPR följs och att data är säker från åtkomst och manipulation.

  Det är möjligt att komma åt vår webbplats utan att erbjuda någon personlig information. Vi har också vidtagit åtgärder för att anonymisera (se avsnittet Google Analytics), dvs en analysdatainsamling tjänar endast till att förbättra våra erbjudanden och tillåter inte några slutsatser om individer.

  Vi behandlar följande kategorier av data som är relevanta för att använda Tellows webbplats och tjänster eller är nödvändiga för att kontakta:
  • stamdata (t.ex. namn)
  • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-post)
  • innehållsinmatningsdata (t.ex. text/kommentarinmatning, åtkomsttider)
  • metadata (t.ex. IP-adress)
 • Radering av tellows-konto och tillhörande kommentarer
 • Om du har skapat ett tellows-konto kan du ta bort det när som helst. För att göra det, logga in på ditt medlemsområde.
  I menyn "Inställningar" hittar du "Radera data och konto". Du kan ta bort ditt konto och de betyg du har skapat.
 • Samarbete med tredje part
 • Överföring av data till tredje part sker endast i enlighet med lagkraven. Vi vidarebefordrar endast data till tredje part med tillstånd i enlighet med art. 6 s. 1 a GDPR eller på grundval av motiverat intresse enligt art. 6 s. 1 f GDPR i effektiv och ekonomisk verksamhet i vår verksamhet.

  Godkännande av informationsbehandling av tredje part ges på grundval av ett undertecknat kontrakt DAV/DPA (databehandlingskontrakt) enligt art. 28 GDPR.
 • Överföring till tredjeländer
 • Överföring eller behandling av uppgifter till tredjeländer (dvs utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)), med uttryckligt samtycke, sker endast om det uppfyller en rättslig förpliktelse eller är av berättigat intresse för oss. T.ex. att använda tjänster från tredje part. I det här fallet grundar sig databehandlingen på att EU-kommissionen har fastställt att det finns en nivå av dataskydd liknande den i EU, att du har gett oss ditt samtycke eller att vi har godkänt standardavtalsklausulerna för skyddet av dina uppgifter hos leverantören.
 • Personuppgifter (loggfiler)
 • Vi samlar in och sparar information i loggfiler i enlighet med art. 6 s. 1 f GDPR (t.ex. för att lösa fall av missbruk eller bedrägeri), som din webbläsare automatiskt överför till oss efter förfrågningar. Följande data samlas in:
  • Hänvisningsadress (sidan från vilken tellows nås)
  • Webbläsartyp/ -version
  • Använt operativsystem
  • Webbsidor som visades under besöket på tellows
  • IP-adress (värdnamnet på den åtkomstdator)
  • Datum och tid för serverförfrågan
  • Överförd datavolym
  • Begärande leverantör
  Alla dessa uppgifter omfattas av ett särskilt skydd i enlighet med reglerna enligt dataskyddslagstiftningen, som vi på tellows och dess motsvarande applikationer garanterar genom tekniska och obligatoriska åtgärder. Dessa uppgifter kan inte tilldelas någon särskild person. Sammanslagning av denna data med andra datakällor kommer inte att göras.
  Av säkerhetsskäl lagras loggfilinformationen i högst 7 dagar och raderas sedan. Vi förbehåller oss rätten att lagra IP-adresser under en längre period för brottsbekämpande ändamål i händelse av brott mot våra användarvillkor.
 • Användning av cookies
 • Du kan återkalla användningen av cookies genom att klicka på länken "Cookie-inställning" längst ner på varje sida där reklam laddas.

  Vi använder så kallade cookies för att allokera dina förfrågningar från internet. Dessa små filer lagras automatiskt på din hårddisk av din webbläsare under hela din vistelse på vår webbplats och är nödvändiga för korrekt användning av vår webbplats. Du kan radera cookies efter avslutad vistelse på vår webbplats med vissa konfigurationer i din webbläsare. De tjänar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Som referens för användare i Kalifornien stöder tellows inte Do Not Track-förfrågningar. Du kan hitta mer information om ämnet cookies här

  Våra onlineerbjudanden är också användbara under uteslutning av cookies. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du avaktivera motsvarande alternativ i din webbläsares systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionsbegränsningar för detta onlineerbjudande.
  Möjligheten att ha många online-reklamcookies från företag ges via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller den europeiska webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- choices/
 • Användning av Google Analytics
 • tellows använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbanalys är insamling, lagring och analys av data om beteenden hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar in data inklusive från vilken webbplats en berörd person har kommit till en webbplats (så kallade hänvisare), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och under vilken vistelsetid en undersida har besökts. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av onlineannonsering. Vi använder endast Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Detta innebär att IP-adressen för användarna Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att förkortas. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google Analytics använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt för oss att analysera din användning av denna webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras med hjälp av en cookie överförs i de flesta fall till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats och du befinner dig i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan avtalsslutande stat enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, din IP-adress kommer först att förkortas av Google. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för operatören av denna webbplats. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för operatören av denna webbplats. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för operatören av denna webbplats. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för operatören av denna webbplats. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för operatören av denna webbplats. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) har slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:en motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) har slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:enhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare i samband med Google Analytics kommer inte att slås samman av Google med annan data. Du kan förhindra lagring av cookies med hjälp av en inställning i din webbläsarprogramvara; Vi måste dock informera dig om att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Utöver detta kan du också förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterad till din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) av Google samt bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla webbplatsens funktioner till fullo. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av de sammanställda uppgifterna av Google på ovannämnda sätt och för ovannämnda ändamål. För mer information om Googles användning av data, opt-out och andra alternativ, besök Googles webbplatser:
  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
  http://www.google.com/ policys/technologies/ads
  http://www.google.de/settings/ads
  http://www.google.com/ads/preferences
 • Kalifornien
 • COPPA
  tellows marknadsför inte till barn och följer COPPA som sådan.

  Sälj inte mina personuppgifter
  tellows säljer inte data till tredje part. Dataanalys från tredje part utförs via Google Analytics, som nämnts ovan, med anonymiserade IP-adresser och datakryptering.
 • Annonspartners
 • Vissa av våra affiliates kan använda cookies och webbsignaler. Våra annonspartners inkluderar Google Adsense, The Reach Group, Adscale/Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, 1337 UGC GmbH och YieldLove.
  Dessa tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder teknik för annonser och länkar som visas på tallows och skickas direkt till din webbläsare. Detta ger dig automatiskt din IP-adress. Andra tekniker (som cookies, JavaScript eller webbsignaler) kan också användas av tredje parts annonsnätverk för att mäta effektiviteten av deras annonsering eller för att anpassa annonsinnehållet som visas.
  Insamling och behandling av uppgifter baseras på det berättigade intresset i enlighet med artikel 6 s. 1 f i GDPR och genom att låta reklampartners (tredje parter) bearbeta uppgifter med ett ingått DAV/DPA ("databehandlingsavtal") enligt art. 28 GDPR. tellows har ingen åtkomst eller kontroll över dessa tredjepartscookies.
  Se Affiliates sekretesspolicy för detaljer om deras praxis och hur man väljer bort specifika metoder. Tellows sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser, och vi kan inte kontrollera deras aktiviteter.
  Om du vill inaktivera cookies kan du göra det via dina egna webbläsaralternativ. Du kan hitta mer detaljerad information om cookiehantering med vissa webbläsare på webbläsarnas respektive webbplatser.
 • Tredjeparts- och opt-out-möjligheter för YieldLove, Snigeld Web Ltd. och 1337 UGC GmbH
 • Vi använder SnigelWeb Ltd. som en tredje part för att tillhandahålla teknik för intäktsgenerering för vår webbplats. Du kan läsa deras sekretess- och cookiepolicy här .

  En central motsägelsemöjlighet för olika tredjepartsleverantörer, särskilt amerikanska företag, kan också uppnås under följande länk: optout.networkadvertising.org Men du kan också välja bort separat för varje företag vi arbetar med. Ansvariga för datainsamlingen och för leverans av intressebaserad onlineannonsering är följande företag för Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg och/eller SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary's Place, D07 P4AX och/ eller 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten.

  • 4w Marketplace
  • 4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av 4w Marketplace är 4w Marketplace srl som ligger i Fisciano (Salerno) – 84084 i Via Giovanni Paolo II n.100. Om du vill hindra 4w Marketplace från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

   Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
  • Adform
  • Adform (www.adform.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Adform är Adform belägen i Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn, Danmark. Om du vill förhindra Adform från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

   Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
  • Amazon
  • Amazon (https://www.aps.amazon.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Amazon förlagstjänster är Amazon förlagstjänster i Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. Om du vill förhindra att Amazons utgivartjänster samlar in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

   Opt-out:https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2
  • AppNexus
  • AppNexus (https://www.appnexus.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av AppNexus är AppNexus Group belägen i New York – 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010. Om du vill förhindra Appnexus från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken nedan . Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

   Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
  • Förtrogen
  • Conversant (https://www.conversantmedia.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Conversant är Conversant inc. belägen i Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd Floor Chicago, IL 60606. Om du vill förhindra Conversant från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedanstående. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

   Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/
  • Criteo
  • Criteo (https://www.criteo.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Criteo är Criteo som ligger i Paris – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – Frankrike. Om du skulle vilja hindra Criteo från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: http://www.criteo.com/privacy/

   Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/
  • Distrikt M
  • District M (https://districtm.net) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av District M är District M i Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Kanada. Om du skulle vilja hindra Distrikt M från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden.
   Sekretesspolicy: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

   Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html
  • Dubbelklicka
  • Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Doubleclick är Google i Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Irland. Om du vill hindra Doubleclick från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
   Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv
  • Facebook
  • Facebook (www.facebook.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Facebook är Facebook Inc., beläget i 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Om du vill hindra Facebook från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att avregistrera dig nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: www.facebook.com/full_data_use_policy
   Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences
  • Indexväxling
  • Indexexchange (www.indexexchange.com) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Indexexchange är Indexexchange som ligger i New York – 20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010. Om du skulle vilja hindra Indexexchange från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedanstående. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.indexexchange.com/privacy/
   Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Media.net
  • Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Media.net är Media.net Advertising Ltd. beläget i Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, Förenade Arabemiraten. Om du vill hindra Media.net från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.media.net/privacy-policy
   Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/
  • Ed
  • Oath (https://www.oath.com/) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Oath är Oath (EMEA) Limited i Dublin - 5-7 Point Square, North Wall Quay. Om du vill hindra Oath från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://privacy.aol.com/
   Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/
  • OpenX
  • OpenX (https://www.OpenX.com) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av OpenX är OpenX i Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. Om du vill hindra OpenX från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/
  • Pubmatisk
  • Pubmatic (https://www.pubmatic.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Pubmatic är Pubmatic, Inc. beläget i Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, Kalifornien 94063, USA. Om du vill hindra Pubmatic från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/
  • Pulspunkt
  • Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Pulsepoint är Pulsepoint, Inc. beläget i New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. Om du skulle vilja förhindra Pulsepoint från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken nedan . Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
   Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Reachnet
  • Reachnet (https://www.reachnet.de) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Reachnet är Reachnet DE Ltd. beläget i Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. Om du skulle vilja hindra Reachnet från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html
   Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73
  • Rubicon-projektet
  • Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Rubicon Project är Rubicon Project, inc. ligger i Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4:e våningen, Playa Vista, CA 90094, USA. Om du vill hindra Rubicon Project från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/
   Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
  • Först
  • Primis (https://www.primis.tech) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Primis är Primis LTD beläget på 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. Om du vill hindra Primis från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf
   Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http://live.sekindo .com/utils/cookieOptOut.php
  • Smart
  • Smaato (https://www.smaato.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Smaato är Smaato Ad Services i Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Tyskland. Om du vill förhindra Smaato från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.smaato.com/privacy/
   Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu
  • SmartAdserver
  • SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av SmartAdserver är SmartAdserver belägen i Paris – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Paris, Frankrike. Om du vill förhindra SmartAdserver från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
   Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
  • Sovrn
  • Sovrn (https://www.sovrn.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Sovrn är Sovrn Holdings, Inc. som ligger i Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. Om du skulle vilja förhindra Sovrn från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/
   Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false
  • Ströer SSP
  • Ströer SSP (https://www.adscale.de) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Ströer SSP är Ströer media Deutschland GmbH belägen i Köln – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. Om du skulle vilja förhindra Adscale från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda avregistreringslänken nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.adscale.de/datenschutz
   Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo
  • Twiago
  • Twiago (https://www.twiago.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Twiago är Twiago som ligger i Köln – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. Om du vill hindra Twiago från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://www.twiago.com/datenschutz/
   Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0
  • Mopub
  • Mopub (https://www.mopub.com) använder teknik för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Mopub är Twitter, Inc. som ligger i San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. Om du vill förhindra Moppub från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken nedan . Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.mopub.com/legal/privacy/
   Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/
  • Inmobi
  • Inmobi (https://www.inmobi.com) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Inmobi är Inmobi Pte Ltd beläget i Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. Om du skulle vilja förhindra Inmobi från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort Nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: https://www.inmobi.com/privacy-policy/
   Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/
  • Connectad
  • Connectad (www.connectad.io) använder teknologier för att visa intressebaserad reklam för dig. Leverantör av Connectad är Connectad som ligger i Margaretenstrasse 87/11, Wien, Österrike. Om du vill hindra Connectad från att samla in anonymiserad data kan du göra det genom att använda länken för att välja bort nedan. Denna opt-out-cookie raderar all insamlad information fram till nu och förhindrar den från att samla in information i framtiden. Sekretesspolicy: http://connectadrealtime.com/privacy/
   Opt-out: http://sync-eu.connectad.io
  • ANDRA / OFÖRSÄTTADE KOOKOR
  • På grund av hur internet och webbplatser fungerar är det möjligt att vi inte alltid har tillsyn över de cookies som placeras genom våra banners av tredje part. Detta är särskilt fallet när våra banners innehåller inbäddade element som texter, dokument, bilder eller filmklipp som lagras av annan part, men som visas på, i eller genom våra banners. Om du stöter på cookies på denna webbplats som faller inom denna kategori som vi inte har nämnt ovan, vänligen meddela oss eller kontakta den tredje parten direkt och fråga vilka cookies de har placerat, vad orsaken till detta är, hur länge cookien har är och på vilket sätt de har skyddat din integritet. DINA RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ DINA DATA Yieldlove ser inte bannerannonseringsdata som den använder som personuppgifter enligt tillämplig lag. På samma sätt samlar vi inte in eller behandlar känsliga personuppgifter såsom uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, hälsa eller sexliv. Vi samlar inte heller medvetet in data från barn under 12 år. eller sexliv. Vi samlar inte heller medvetet in data från barn under 12 år. eller sexliv. Vi samlar inte heller medvetet in data från barn under 12 år.
 • Användning av Google AdSense / Doubleclick
 • tellows använder Google Adsense, en annonstjänst från Google Inc., Mountain View, USA ("Google"). Google Adsense använder "cookies" som lagras av din webbläsare (t.ex. som små textfiler) på din dator och som tillåter en analys av din användning av denna webbplats. Google Adsense använder också så kallade "Web Beacons" (små osynliga bilder) för att samla in information. Genom att använda Web Beacons kan enkla åtgärder som besökstrafik på webbplatsen registreras och samlas in. Informationen om din användning av webbplatsen som genereras av cookies och/eller Web Beacons (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till en server hos Google i USA och kommer att lagras där. Du kan förhindra lagring av cookies i din webbläsare. I händelse av att personuppgifter överförs till USA, motsvarande EU-standardavtal (tillräcklig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) har slutits med Google LLC. De använda EU-standardavtalsklausulerna kan nås via URL:enhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . Information som samlas in av Google kan komma att delas med tredje part, enligt avtal eller enligt lag, av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress till annan data som du har lagrat. Med motsvarande inställningar i din webbläsare kan du förhindra att nämnda cookies lagras på din PC. Det finns dock möjligheten att innehållet på denna webbplats inte längre kan användas i samma utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av personuppgifter av Google på det sätt och för de syften som anges ovan. Mer information om integritetspolicyn för Google AdSense finns här.
  Här kan du inaktivera Googe AdSense-cookies:https://www.google.com/settings/ads/anonymous
  och https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 • Användning av Facebook-Plugin
 • På dessa webbplatser används plugins för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Om du öppnar en webbplats för vår webbnärvaro med ett sådant plugin upprättas en anslutning till Facebooks servrar och pluginet visas genom ett meddelande till din webbläsare. Härmed signaleras Facebook-servern om vilka hemsidor hos oss du har besökt. Om du är inloggad som medlem på Facebook vid den tidpunkten kommer Facebook att tilldela denna information till ditt Facebook-användarkonto. Genom att använda plugin-funktionerna (t.ex. klicka på "gilla"-knapparna, skriva kommentarer) tillskrivs denna information även ditt Facebook-användarkonto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugins. Om du inte är medlem på Facebook, det finns fortfarande möjligheten att Facebook tar reda på och sparar din IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress. Ytterligare information om Facebooks insamling och användning av data och dina respektive rättigheter och möjligheter att skydda din integritet finns i sekretesssektionen på Facebook .
 • Konverteringsspårningspixel för Facebook och Facebook Custom Audience
 • Med din tillåtelse använder tellows "konverteringsspårningspixeln" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Med detta verktyg kan vi följa användarnas handlingar efter att de sett eller klickat på en Facebook-annons. Därför kan vi registrera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. De insamlade uppgifterna är anonyma, vilket innebär att vi inte kan se användarens personuppgifter. Såvitt vi vet och din information kommer Facebook att lagra och behandla dessa uppgifter. Facebook kan koppla denna data till ditt Facebook-konto och använda den för sina egna reklamändamål enligt sin egen integritetspolicy som du hittar under https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan ge tillstånd till Facebook och dess partners för användning av reklam i och utanför Facebook. Det är möjligt att lagra en cookie på din dator för dessa ändamål. Endast användare över 13 år kan deklarera sådant tillstånd. Om du är yngre, fråga din vårdnadshavare. Facebook-användare bör notera att tellows använder kommunikationsverktyget för webbplatsanpassad publik från Facebook. För detta ändamål är så kallade Facebook-pixlar inbyggda i våra webbplatser. Om du är Facebook-användare kan Facebook alltså tilldela ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-användarkonto. Vidare kan Facebook i efterhand ta reda på om en viss Facebook-annons var effektiv. Facebook-pixeln gör det också möjligt för oss att distribuera annonser till definierade mottagare via Facebook. För det här syftet, vi tar endast emot statistisk data från Facebook som inte är relaterad till faktiska personer. Syftet med denna åtgärd är att optimera vår webbplats vad gäller reklam, marknadsundersökningar och efterfrågedriven design. De pixelbaserade spårningsaktiviteterna utförs på ett sätt som inte gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen och endast markerar användare som besökare på vår webbplats i anonymiserad form för oss. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Facebook samt de alternativ du har för att skydda din integritet, se Facebooks dataintegritetspolicy som finns på marknadsundersökningar och efterfrågestyrd design. De pixelbaserade spårningsaktiviteterna utförs på ett sätt som inte gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen och endast markerar användare som besökare på vår webbplats i anonymiserad form för oss. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Facebook samt de alternativ du har för att skydda din integritet, se Facebooks dataintegritetspolicy som finns på marknadsundersökningar och efterfrågestyrd design. De pixelbaserade spårningsaktiviteterna utförs på ett sätt som inte gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen och endast markerar användare som besökare på vår webbplats i anonymiserad form för oss. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Facebook samt de alternativ du har för att skydda din integritet, se Facebooks dataintegritetspolicy som finns påhttps://www.facebook.com/privacy/explanation . Ångerrätt: Invändningar mot användningen av Facebooks webbplats anpassade målgrupper kan göras på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences . För detta måste du vara inloggad på Facebook.
 • Google Fonts
 • Vi införlivar typsnitten ("Google Fonts") som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att optimera webbsidans laddningshastigheter. Integreringen av dessa webbteckensnitt görs genom ett serveranrop, vanligtvis en Google-server i USA. Webbplatserna du har besökt kommer att överföras till servern. Dessutom lagras IP-adressen för webbläsaren som har använts av besökaren på denna webbplats av Google. Sekretesspolicyn kan hittas på: https://www.google.com/policies/privacy/ och opt-out på: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Google Library för Ajax och jQuery
 • Vi använder Ajax och jQuerys JavaScript-bibliotek för att optimera webbsidans laddningshastighet. I det här fallet hämtas programbibliotek från servrar från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), specifikt Google CDN. Om du redan har använt jQuery på en annan sida i Googles CDN kommer din webbläsare att använda den cachade kopian. Annars kommer den nödvändiga informationen att laddas ner. När du gör det kommer din besökta webbplats att skickas till Googles server. Dessutom lagras IP-adressen för din enhet av Google. För mer information, besök: https://cloud.google.com/cdn/?hl=sv och https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sv . För att förhindra exekvering av JavaScript kan du installera en JavaScript-blockerare.
 • Google reCAPTCHA
 • Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Den här tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). reCAPTCHA används för att kontrollera om uppgifterna som anges på vår webbplats (som på ett kontaktformulär) har skrivits in av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser som användaren gjort). Data som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google. ReCAPTCHA-analyserna sker helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en sådan analys äger rum. Databehandlingen bygger på art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från otillåten automatisk genomsökning och spam. För mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy, besök: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
  och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
 • Google kartor
 • Vi använder Google Maps-tjänsten som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att illustrera adressernas placering. Sekretesspolicyn kan hittas på: https://www.google.com/policies/privacy/ och opt-out på: https://adssettings.google.com/authenticated. Information om din användning av vår webbplats (som din IP-adress) överförs till Googles servrar i USA och lagras där när du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du inte vill att din data ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut från ditt Google-användarkonto. Google lagrar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt. Google Ireland Limited säkerställer efterlevnad av den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU genom att acceptera och godkänna de så kallade EU-standardavtalsklausulerna om dataskydd. Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google i samband med användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas. Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. en GDPR. Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google i samband med användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas. Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. en GDPR. Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google i samband med användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas. Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. en GDPR. Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. en GDPR. Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. en GDPR.
 • OpenStreetMap
 • Den här webbplatsen använder kartverktyget "OpenStreetMap" (OSM) med öppen källkod via ett API. Leverantören är OpenStreetMap Foundation. För att använda funktionerna i OpenStreetMap är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server för OpenStreetMap och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Användningen av OpenStreetMap är i intresset för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och en enkel placering av de platser som vi angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandling av data av OpenStreetMap. Exekveringen av databehandling av OpenStreetMap kan förhindras genom att avaktivera Javascript i din webbläsare. Detta kommer dock att förhindra att OpenStreetMap-kartavyn visas. Mer information om hanteringen av användardata finns påsekretesssida för OpenStreetMap och här http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ .
 • ShareThis Social Media-knappar på tellows-bloggen
 • På vår blogg använder vi tjänsten ShareThis för att tillhandahålla verktyg för delning av sociala medier. ShareThis samlar in information via tekniska cookies placerade i din webbläsare, pixeltaggar, HTTP-rubriker (eller andra kommunikationsprotokoll) och webbläsaridentifierare. Inga flash-cookies eller andra lokalt lagrade objekt (LSO) används för att kringgå val av användare. ShareThis samlar in registreringsinformation och användningsdata. Användningsdata samlar in och använder teknisk data relaterad till en del av din surfning för att visa personliga annonser, tillhandahålla analyser och datamodellering baserad på social delning. ShareThis samlar inte vid något tillfälle in kontaktinformation såsom ditt namn, adress, telefonnummer, adress, kreditkortsinformation eller något annat som kan tillåta oss eller våra kunder att kontakta dig direkt. ShareThis delar användningsdata, inklusive målgruppssegment, med annonsörer, utgivare och andra datapartners (alla "våra kunder") för intressebaserad annonsering, analys och datamodellering. De cookies som används i samband med ShareThis har en lagringstid på upp till 9 månader. För mer information om hantering av användardata, se ShareThis sekretesspolicy påHTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/ .
 • SSL-kryptering
 • tellows använder SSL-kryptering för säkerhet och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, såsom de förfrågningar du skickar till webbplatsoperatören. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra webbläsarens adressrad från "http://" till "https://" och låssymbolen i webbläsarfältet. Om SSL-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.
 • OpenID-inloggning
 • Ingen registrering krävs för att delta i tellows forum. Kommentarer kan skickas som en registrerad eller oregistrerad användare. En OpenID-tjänst kan användas för att registrera. Därigenom kopplas ett befintligt konto hos en annan tjänst (t.ex. Google) till tellows webbplats via ett autentiseringssystem. Inget separat konto skapas på tellows hemsida. Att länka ett konto via OpenID möjliggör ytterligare alternativ för kommentarer och kontoinställningar på tellows. OpenID-användare är registrerade med e-postadressen för det länkade kontot. E-postadressen måste alltid vara tillgänglig för användaren för att kunna kontaktas för eventuella frågor från tellows sida. Det är inte tillåtet att använda en ogiltig e-postadress. De uppgifter som angetts under registreringen kommer att användas för att använda webbplatsen. Användare kan informeras via e-post om webbplats- eller registreringsrelaterad information, såsom ändringar i erbjudandets omfattning eller tekniska omständigheter. Lagringen baseras på våra legitima intressen, samt användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning.
 • berättar i sociala nätverk
 • För att även kommunicera med dig på sociala nätverk och informera dig om våra tjänster finns vi representerade där med våra egna sidor. Om du besöker någon av våra sociala mediesidor är vi gemensamt ansvariga med leverantören av respektive sociala medieplattform i enlighet med Art. 26 GDPR med avseende på de behandlingar som utlöses därav och som rör personuppgifter. Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor, utan använder dem bara inom ramen för de möjligheter som erbjuds oss av respektive leverantör. Som en försiktighetsåtgärd påpekar vi därför att dina uppgifter även kan behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användning kan därför innebära dataskyddsrisker för dig, eftersom det kan vara svårare att skydda dina rättigheter, t.ex. till information, radering, invändning etc., och behandlingen i de sociala nätverken sker ofta direkt i reklamsyfte eller för analys av användarbeteende hos leverantörerna, utan att detta kan påverkas av oss. Om användningsprofiler skapas av leverantören används ofta cookies eller så tillskrivs användningsbeteendet direkt till din egen medlemsprofil i de sociala nätverken (om du är inloggad här). Den beskrivna behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse och respektive leverantörs berättigade intresse för att kunna kommunicera med dig i rätt tid eller för att informera dig om våra tjänster. Om du måste ge ditt samtycke till databehandling som användare hos respektive leverantör hänvisar den rättsliga grunden till art. 6 (1) lit. en GDPR i förening med art. 7 GDPR. Eftersom vi inte har tillgång till leverantörernas databaser vill vi påpeka att det är bäst att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, rättelse, radering etc.) direkt med respektive leverantör. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter i de sociala nätverken och möjligheten att utnyttja din rätt till invändning eller återkallelse (så kallad opt-out) finns nedan hos respektive leverantör av sociala nätverk som används av oss:
 • Kommentarer i forumet
 • När du postar eller betygsätter en kommentar i forumet kommer din IP-adress att lagras. Detta är en säkerhetsåtgärd, ifall någon publicerar olagligt innehåll (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda, etc.). I det här fallet kan tellows åtalas för innehållet. Därför är vi intresserade av kommentarsförfattarens identitet. Det är möjligt att prenumerera på nummersidorna. För att göra det måste du ange din e-postadress. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från aviseringarna. Bekräftelsemailet innehåller instruktioner.
 • Rätt att ta bort synpunkter på ett telefonnummer
 • På tellows kan varje användare lämna kommentarer angående vilket telefonnummer som helst. Dessa kommentarer representerar åsikten från kommentarens författare och  inte åsikten från tellows om det telefonnumret. Det är därför vi skapade ett alternativ för att ta bort kommentarer. Under varje kommentar finns en knapp som heter "Rapportera kommentaren som skräppost". Med ett enkelt klick på den här knappen raderas kommentarer direkt. Kommentarer från registrerade användare som har ett tellows-konto kan inte tas bort av andra användare. I detta fall är det nödvändigt att informera oss via e-post till kontaktATtellows.de om begäran om borttagning. Registrerade tellow-användare har möjlighet att kommentera raderingsförfrågan inom 48 timmar. Om inget trovärdigt uttalande görs kommer kommentaren att tas bort. Mer information om borttagning av kommentarer för registrerade användare finns här .
 • Rätt till information
 • Du har rätt att få information om din person när som helst. Om du har ytterligare frågor angående integritetspolicyn eller behöver mer information om en viss punkt kan du kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutzATtellows.de (ersätt AT med ett @).
 • Rätt till radering
 • Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål och den personuppgiftsansvarige ska ha en skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl föreligger:
  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
  • den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt punkt a i art. 6 s. 1, eller punkt a i art. 9 s. 2, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • den registrerade invänder mot behandlingen enligt art. 21 s. 1 och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt art. 21 s. 2;
  • personuppgifterna har behandlats olagligt;
  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av;
  • personuppgifterna har samlats in i samband med utbudet av informationstjänster som avses i art. 8 s. 1.
  Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera de registeransvariga som behandlar personuppgifterna. att den registrerade har begärt radering av sådana personuppgiftsansvariga av länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter. Denna rätt gäller inte i den mån behandlingen är nödvändig för radering (”rätt att bli glömd”). Detta inkluderar följande krav:
  • utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i samband med utövandet av officiell myndighet som den registeransvarige har.
  • upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Den registrerade ska ha rätt att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen där något av följande gäller:
  • riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
  • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär begränsning av användningen av dem istället;
  • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
  • den registrerade har invänt mot behandling enligt art. 21 s. 1 i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.
  Där behandlingen har begränsats enligt s. 1, ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktiga unionens eller en medlemsstats allmänna intresse. För att hävda rätten till begränsning av behandlingen kan den registrerade kontakta oss när som helst under datenschutzATtellows.de (ersätt AT med @).
 • Rätt till dataportabilitet
 • Den registrerade ska ha rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon har lämnat till en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, där:
  • behandlingen baseras på samtycke enligt punkt a i art. 6 s. 1 eller a i art. 9 s. 2 eller på ett kontrakt enligt punkt b i artikel 6 s.1 GDPR; och
  • behandlingen utförs på automatiserade sätt.
  Vid utövande av sin rätt till dataportabilitet enligt s. 1 ska den registrerade ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt. Utövandet av avlägsnanderätten ska inte påverkas. Den rätten ska inte gälla för behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänintresse eller vid utövande av offentlig myndighet som tillkommer den registeransvarige.
 • Rätt att invända
 • Den registrerade ska ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne som grundar sig på punkt e eller f i art. 6 s. 1, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla personuppgifterna om inte den personuppgiftsansvarige visar övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål ska den registrerade när som helst ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket innefattar profilering i den mån det har samband med sådan direktmarknadsföring. I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, kan den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer. Kontakta datenschutzATtellows.de för en invändning (ersätt AT med @).
 • Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
 • Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne. Detta gäller inte om beslutet:
  • är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig;
  • är tillåten enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och som även fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen; eller
  • baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.
  I dessa fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslut. Denna rätt kan utövas av den berörda personen när som helst genom att vända sig till den ansvariga personen.
 • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
 • Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att klaga till en reglerande myndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller på platsen för påstådd överträdelse, om personen i fråga anser att behandlingen av personuppgifterna bryter mot denna förordning.
 • Rätt till effektivt rättsmedel
 • Utan att det påverkar eventuella tillgängliga administrativa eller icke-rättsliga rättsmedel, inklusive rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt art. 77, ska varje registrerad ha rätt till ett effektivt rättsmedel om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har kränkts som ett resultat av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter i strid med denna förordning.
 • Frågor om integritet
 • Om ytterligare frågor eller förslag om integritetsämnet kan uppstå, kontakta vår dataskyddsombud Christian Anton på datenschutzATtellows.de (ersätt AT med @).

Användning av data i tellows-applikationerna

  På Tellows är vi mycket medvetna om det förtroende du ger oss och vårt ansvar att skydda din integritet. Vi följer EU:s dataskyddsbestämmelser angående dina personuppgifter. Denna ansvarsfriskrivning hänvisar endast till våra tellows-applikationer. Tredje parter kan erbjuda hyperlänkar till andra webbplatser som kan ha annan informationspolicy och praxis än vår. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för integritetspolicyn, praxis eller innehållet på tredje parts webbplatser. När du har lämnat våra webbplatser via en sådan länk eller genom att klicka på en annons, bör du kontrollera den tillämpliga integritetspolicyn för den tredje parten eller annonsörens webbplats för att avgöra hur de kommer att hantera all information de samlar in från dig. tellows använder de inskickade kommentarerna och betygen från tellows webbplats och applikationer för att utvärdera telefonnummer i ansökningar. Inga personliga uppgifter om kommentarens författare används eller lagras i denna process. Endast de inlämnade kommentarerna och de resulterande betygen används för att kategorisera telefonnumren. Applikationer, baserade på denna information, drivs av tellows och av tredje parter som arbetar i ett avtalsförhållande.
 • berättar iOS-applikationer
 • För att säkerställa den fulla omfattningen av premium iOS-applikationerna "tellows pro Caller ID" och "tellows - Reverse Search" funktioner, under installationen, är det nödvändigt att skapa tre nya kontakter i din smartphone. I dessa kontakter sparas poänglistorna och ger användaren information om typen och betyget på en oönskad uppringare. Under installationen är godkännandet för att komma åt smartphonens kontakter ett krav. Personliga kontakter och data nås inte. iPhone-appen "berättar nummerpresentation och blockering" importerar poänglistorna till det interna minnet på iPhone. De detaljerade användarvillkoren för iPhone-apparna finns här: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp
 • Push-meddelande
 • För att säkerställa den senaste statusen för poänglistan är det viktigt att skicka push-meddelanden. Grunden för databehandling i samband med att push-meddelanden skickas är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att göra det är det bäst att helt enkelt inaktivera push-meddelanden på din slutenhet. Du kan när som helst inaktivera push-aviseringarna på din mobila enhet under "Meddelanden" på fliken "Tellows nummerpresentation och blockering".
 • tellows Android-appen
 • På Tellows är vi mycket medvetna om det förtroende du ger oss och vårt ansvar att skydda din integritet. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi detta meddelande som förklarar vår informationspraxis online, inklusive hur vi samlar in och använder informationen du kan tillhandahålla oss på webbplatsen, och de val du kan göra om hur din information samlas in och används. Vi följer EU:s dataskyddsbestämmelser angående dina personuppgifter. Denna ansvarsfriskrivning hänvisar endast till våra sajter och app "tellows - Nummerpresentation & Block". Tredje parter kan erbjuda hyperlänkar till andra webbplatser som kan ha annan informationspolicy och praxis än vår. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för integritetspolicyn, praxis eller innehållet på tredje parts webbplatser.
 • Användning av data i tellows-applikationen
 • Tellows Android-appen registrerar inkommande samtal och skickar telefonnumret till tellows för att jämföra det med svartlistan och blockera det vid behov. Med inlämning av kommentarer och de resulterande betygen klassificeras telefonnummer. När ett betyg skickas skickas det klassade telefonnummer och tillhörande data såsom kommentar och användarnamn till tellows. När ett betyg skickas skickas även IP-adressen till tellows. Borttagning av innehåll kan göras med hjälp av en spam-knapp. Telefonnummer för inkommande samtal skickas till vår server för att tillhandahålla anonymiserad uppringningsstatistik och aktiviteter på spam-telefonnummer. Nummer från dina egna kontakter överförs inte till tellows om kontaktdelningstillstånd har beviljats. När du använder premiumversionen, en personlig spärrlista importeras till telefonen, som används för att identifiera och blockera numren på spärrlistan. Telefonnumret läggs till av applikationen. Personliga kontakter och data förblir opåverkade.
 • Behörigheter för Tellows Android-appen
 • För att säkerställa full funktionalitet hos tellows-appen måste följande behörigheter beviljas innan användning:
  • Samtalsloggar
   Jämförelse av telefonnummer med tellows-databasen och tilldelning av poäng, om telefonnumret till det inkommande samtalet inte finns i dina befintliga kontakter.
  • Ringa och hantera telefonsamtal
   Visa samtalsinformation eller blockera telefonnumret under ett inkommande samtal. Därför skickas okända telefonnummer från inkommande samtal till våra servrar.
  • Kontakter
   Att ge tillstånd att dela kontakter säkerställer att endast okända telefonnummer kontrolleras av tellows och inga kontakter som du redan känner till. Med tillståndet utesluts kontakter från identifiering och får inte poängsättning. Personliga kontakter kommer inte att skickas till tellows.
  • Ta emot SMS (valfritt)
   Visa information om okänt telefonnummer efter att ha tagit emot SMS. Om aktiverat skickas okända telefonnummer från SMS-loggen till tellows-servern för identifiering.
 • Personlig information
 • Personuppgifter är individuell information om personliga och faktiska omständigheter för en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med andra ord information som identifierar en person eller åtminstone gör honom eller henne identifierbar. Alla dessa data är föremål för särskilt skydd i enlighet med dataskyddsbestämmelser, som vi säkerställer på tellows och tillhörande applikationer genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa uppgifter används endast för statistiska utvärderingar och för att optimera webbplatsen, samt för att förhindra missbruk. Följande data samlas in när du använder tellows-appen eller mobilwebbplatsen:
  • Hänvisningsadress (ingångssidan nås via tellows)
  • Webbläsartyp/version
  • Operativsystem som används
  • Internetsidor som visades under besöket på tellows
  • IP-adress (värdnamnet på den åtkomstdator)
  • Datum och tid för serverförfrågan
  De detaljerade användarvillkoren för Android-appen finns här: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid
 • Användning av Google Admob i Android-appen
 • För annonsering använder vi annonspartnern AdMob Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Admob lagrar användardata för att visa annonser som är relevanta för dig. Dessa annonser visas endast i gratisappversionen. Google Admob använder cookies som lagras på din dator och som gör att du kan analysera din användning av appen. Dessutom använder Google Admob även så kallade "web beacons" (små osynliga grafik) för att samla in och utvärdera enkla handlingar som besökstrafik på webbplatsen. Informationen om användningen av denna app som genereras av cookien och/eller webbbeaconen (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder den erhållna informationen för att utvärdera ditt användningsbeteende med avseende på Google Admob-annonserna. IP-adressen som skickas in av din webbläsare kommer inte att slås samman med annan Google-data. Informationen som samlas in av Google kan överföras till tredje part, om det krävs enligt lag och/eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Du kan permanent välja bort att sätta en cookie genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig på följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=sv
  Observera att vissa funktioner i den här appen kanske inte används eller kan vara till begränsad nytta om du har invänt mot användningen av cookies.

  Data som genereras i detta sammanhang kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. Du kan hitta EU-standardavtalsklausulerna som används via URL:en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN .
 • Användning av Google Firebase i Android- och iOS-applikationerna
 • Vår app använder Google Firebase-teknik (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Firebase är en del av Google Cloud Platform och erbjuder många tjänster till utvecklare. Vissa Firebase-tjänster behandlar personlig information. I de flesta fall är personuppgifterna begränsade till så kallade "instans-ID" som är tidsstämplade. Firebases instans-ID:n är unika, vilket gör att du kan länka olika händelser eller processer. Dessa uppgifter är varken personligt identifierbar information och vi gör inte heller ansträngningar för att anpassa dem efteråt. Vi bearbetar dessa sammanfattade data för analys och optimering av användningsbeteendet, som till exempel genom utvärdering av kraschrapporter. Vi använder inte Firebase-tjänster som använder personligt identifierbar information, såsom IP-adresser, e-postadresser, telefonnummer eller lösenord. Data som genereras i detta sammanhang kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. I händelse av att personuppgifter överförs till USA har motsvarande EU-standardavtal (lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) slutits med Google LLC. Du kan hitta EU:s standardavtalsklausuler som används via URL:en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN . Mer information om Google Firebase och sekretess finns på https://www.google.com/policies/privacy/
  samt https://firebase.google.com/ .
 • Användning av Crashlytics i Android- och iOS-applikationerna
 • Vår app använder analytiska verktyg från Crashlytics, 1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, USA. Den använder information om enheten, versionen av appen du har installerat och annan information som kan hjälpa till att felsöka fel. Dessa avser i första hand användarens mjukvara och hårdvara. Inga personuppgifter kommer att överföras. Endast kraschrapporter i realtid kommer att skickas, med detaljer om koder och enhetsinformation utformade för att förenkla underhållet och förbättra den resulterande stabiliteten för appen. Det här verktyget använder anonymiserade IP-adresser för analysändamål. Därför kan det inte fastställas vem som är användare av den berörda IP-adressen.
 • Användning av Facebook SDK i Android- och iOS-applikationerna
 • Dessutom använder appen det så kallade Facebook Software Development Kit (SDK). Facebooks SDK publiceras och administreras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") (rättslig grund är Art. 6 (1) lit. GDPR) Användningen av Facebook SDK gör att vi kan optimera annonsframgången på Facebook via appen genom att till exempel inte visa annonser på de enheter som appen redan är installerad på. För detta ändamål överför appen följande pseudonymiserade data till Facebook: App-ID (identiskt på alla enheter), informationen om att appen har startats och tillhandahållits av operativsystemet för enhetens Advertising Identifier (IDFA). Ytterligare data kommer inte att överföras till Facebook. Vi får inte heller någon data tillbaka från Facebook som kan tillåta oss att identifiera användare. Genom att använda appen förklarar användaren sitt samtycke till integrationen av Facebooks SDK och tillhörande insamling, lagring, överföring och bearbetning av användardata i den utsträckning som beskrivs. Informationen som samlas in på detta sätt är inte kopplad till personlig information från tellows användare i analysmjukvaran. I detta sammanhang kan användardata även överföras till servrar i USA.
 • Rätt till information
 • Du har rätt att få information om din person när som helst. Om du har ytterligare frågor angående integritetspolicyn eller behöver mer information om en viss punkt kan du kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected] .
 • Rätt att ta bort synpunkter på ett telefonnummer
 • På tellows kan varje användare lämna kommentarer angående vilket telefonnummer som helst. Dessa kommentarer representerar åsikten från kommentarens författare och inte åsikten från tellows om det telefonnumret. Det är därför vi skapade ett alternativ för att ta bort kommentarer. Under varje kommentar i mobilversionen av webbplatsen (inte i appen) finns en knapp som heter "Rapportera kommentaren som spam". Med ett enkelt klick på den här knappen raderas kommentarer direkt.
 • Frågor om integritet
 • Om ytterligare frågor eller förslag angående ämnet integritet kan uppstå, vänligen kontakta vår dataskyddsombud Christian Anton på [email protected] .